خانه راهنمای کاربری
نحوه فعال کردن VT (فناوری مجازی سازی)
5 روش برتر برای رفع تأخیر در شبیه ساز اندروید
چگونه درایور گرافیک را به روز کنیم
فناوری مجازی سازی(VT)را روی دسک تاپ و لپ تاپHPفعال کنید
.صحبت خواهد کردBIOSاز طریقHPبر روی دسک تاپ و لپ تاپVTاین مقاله در مورد چگونگی فعال کردن
برای سرعت بخشیدن ، مجازی سازی به کمک سخت افزار را در Avast غیرفعال کنید
نحوه افزایش CPU و RAM LDPlayer
فناوری مجازی سازی (VT) را روی دسک تاپ و لپ تاپ ASUSفعال کنید
صحبت خواهیم شد.BIOSاز طریق ASUSدر دسک تاپ و لپ تاپVTدر این مقاله در مورد چگونگی فعال کردن
فناوری مجازی سازی (VT)را در رایانه های رومیزی لپ تاپ هایLenovoفعال کنید
.مورد بحث قرار خواهد گرفت BIOS از طریق Lenovo در رایانه های رومیزی و لپ تاپ های VTدر این مقاله نحوه فعال کردن گرفت
چگونه RAM و CPU را به درستی برای شبیه ساز خود پیکربندی کنیم
در شبیه ساز اندروید فریم در ثانیه وگرافیک را تظیم ​راهنمایی
نحوه مشاهده میزان استفاده از حافظه گرافیکی
برای کاهش مصرف CPU ، اعلان های LDPlayer خود را خاموش کنید
بهبود عملکرد CPU با حذف نصب KB4100347 به روز رسانی در رایانه ویندوز