LDPlayer - سوالات متداول

آموزش های ویدئویی

مقدمه ای بر LDPlayer صفحه کلید ماکرو

نحوه تنظیم گرافیک های گسسته NVIDIA و AMD برای اجرای شبیه ساز

نحوه فعال کردن VT در رایانه

راهنمایی بازیکنان جدید

راهنمایی پیشرفته

راهنمای کاربری

عیب یابی