خانه راهنمایی پیشرفته نحوه تنظیم پل شبکه در شبیه ساز اندروید LDPlayer
این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 


 

1. چرا پل زدن شبکه را تنظیم کنید؟ نقش پل ارتباطی شبکه

با باز شدن چندین شبیه ساز ، ممکن است برخی از شبیه سازها نتوانند به طور پایدار به اینترنت متصل شوند و بازی مسدود یا قطع شود. عملکرد پل شبکه می تواند به طور موثری چنین مشکلاتی را کاهش دهد یا حتی آنها را حل کند.

 
با استفاده از عملکرد پل شبکه می توان چند شماره گیری روتر (آدرس IP شبکه داخلی شبیه ساز را سفارشی کرد) در شبیه ساز و اتصال مستقل از چندین کارت شبکه به اینترنت. همچنین توجه داشته باشید که تنها با استفاده از عملکرد پل شبکه نمی تواند IP شبکه خارجی شبیه ساز را تغییر دهد.

2. چگونه پل شبکه را به درستی تنظیم کنیم

مرحله 1: LDPlayer را باز کنید ، در سمت راست بالا ، روی نماد چرخ دنده روی نماد تنظیمات کلیک کنید.

1

مرحله 2: با کلیک روی شبکه وارد رابط پل شبکه شوید ، با کلیک بر روی فعال کردن شبکه پل را فعال کنید ، برای نصب درایور شبکه بر روی کلیک کلیک کنید ، برای ذخیره تغییرات بر روی دکمه صرفه جویی کلیک کنید و سپس برای راه اندازی مجدد LDPlayer برای شروع مجدد مجدداً Lartlayer را کلیک کنید. اثر می گذارداین مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

اگر نصب درایور شبکه پل نشده انجام شد ، لطفاً آموزش را بررسی کنید: یک راه حل برای این مشکل که نصب درایور شبکه پل خورده انجام نشد

* توجه: درایور شبکه پل LDPlayer 3 و LDPlayer 4 نمی تواند همزمان کار کند ، در غیر این صورت نصب درایور شبکه پل انجام نمی شود.

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

 

1

مرحله 3: پس از راه اندازی مجدد شبیه ساز ، دوباره وارد رابط پل شبکه شوید ، کارت شبکه فعلی مورد استفاده در لیست کشویی کارت شبکه ظاهر می شود و کاربران با چندین کارت شبکه می توانند انتخاب کنند کدام کارت شبکه توسط شبیه ساز فعلی استفاده می شود.
(توجه: بعد از انتخاب کارتهای شبکه باقیمانده ، باید درایور شبکه پل را دوباره نصب کنید)
مرحله 4: وقتی عملکرد DHCP انتخاب می شود ، شبیه ساز به طور خودکار یک آدرس IP بدست می آورد و هنگامی که عملکرد Static انتخاب می شود ، می توان آدرس IP اینترانت شبیه ساز فعلی را به صورت دستی تنظیم کرد.
مرحله 5: روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا تنظیمات پل شبکه تکمیل شود. اگر چندین شبیه ساز وجود داشته باشد ، می توانید پل شبکه همه شبیه سازها را همانطور که در بالا توضیح داده شد ، کامل کنید.

(توجه: همان آدرس IP برای همه شبیه سازها قابل تکرار نیست و آدرس IP اینترانت رایانه فعلی نمی تواند به عنوان آدرس IP اینترانت شبیه ساز تنظیم شود ، در غیر این صورت کامپیوتر و شبیه ساز نمی توانند به اینترنت متصل شوند)

3. چگونه می توان بررسی کرد که آیا پل شبکه با موفقیت تنظیم شده است

شبیه ساز را شروع کنید ، روی برنامه های سیستم و سپس تنظیمات و سپس درباره تبلت و سپس وضعیت کلیک کنید. در رابط وضعیت، می توانید آدرس IP اینترانت شبیه ساز فعلی را بررسی کرده و مقایسه کنید که آیا با آدرس IP تنظیم شده در عملکرد پل شبکه سازگار است.

 
اگر دو آدرس IP متناقض است ، باید بررسی کنید آیا کارت شبکه انتخاب شده در رابط پل شبکه استفاده می شود یا خیر. اگر از کارت استفاده نمی شود ، کارت شبکه دیگری را که استفاده می کنید انتخاب کرده و سپس برای نصب مجدد درایور شبکه ، کلیک را کلیک کنید تا نصب شود و مراحل بالا را دنبال کنید تا یک بار دیگر شبکه پل را تنظیم کنید.

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

 

این مقاله به شما درک مفصلی از عملکرد پل شبکه ، از جمله نقش پل شبکه ، نحوه تنظیم صحیح پل شبکه ، چگونگی بررسی موثر بودن پل شبکه و تحت چه شرایطی عملکرد پل شبکه می تواند و باید استفاده شود

4- موقعیت هایی که می توان از عملکرد پل شبکه استفاده کرد
هنگامی که برای ترسیم اولین قرعه کشی یک بازی نیاز به باز کردن پنج یا چند شبیه ساز دارید ، و هنگامی که شبکه بی ثبات ، پینگ بالا و غیره هنگام باز کردن چندین شبیه ساز ایجاد می شود ، می توانید عملکرد پل شبکه را تنظیم کنید.