خانه راهنمای کاربری برای کاهش مصرف CPU ، اعلان های LDPlayer خود را خاموش کنید
به طور پیش فرض ، LDPlayer هر زمان که برنامه ای بخواهد برای شما اعلان ارسال کند، به شما هشدار می دهد. هر زمان که بخواهید می توانید این تنظیم را تغییر دهید. بعد از خاموش کردن اعلان ها در LDPlayer ، می توان استفاده از پردازنده را کاهش داد.

 

نحوه تغییر اعلان ها برای برنامه های خاص

1. در صفحه اصلی LDPlayer روی برنامه های سیستم> تنظیمات> صدا و اعلان کلیک کنید.

برای کاهش مصرف CPU ، اعلان های LDPlayer خود را خاموش کنیدبرای کاهش مصرف CPU ، اعلان های LDPlayer خود را خاموش کنیدبرای کاهش مصرف CPU ، اعلان های LDPlayer خود را خاموش کنید

2. پس از انتخاب برنامه ، اعلان های آن را مسدود کنید.

برای کاهش مصرف CPU ، اعلان های LDPlayer خود را خاموش کنید

برای کاهش مصرف CPU ، اعلان های LDPlayer خود را خاموش کنید

لطفاً توجه داشته باشید که پس از راه اندازی مجدد LDPlayer ، این تغییر به حالت پیش فرض بازگردانده می شود.