خانه راهنمایی پیشرفته اطلاعات پیکربندی رایانه و شبیه ساز خود را از کجا پیدا کنید
LDPlayer یک ویژگی برای کاربران فراهم کرده است تا به سرعت اطلاعات پیکربندی رایانه شخصی و شبیه ساز خود را بررسی کنند. با کلیک کردن روی برگه اطلاعات تشخیصی در فهرست منوی کشویی در گوشه سمت راست بالای LDPlayer می توانید به این ویژگی دسترسی پیدا کنید.

اطلاعات پیکربندی رایانه و شبیه ساز خود را از کجا پیدا کنید

اطلاعات پیکربندی رایانه و شبیه ساز خود را از کجا پیدا کنید

معمولاً، وقتی با مسئله مربوط به برنامه یا مربوط به شبیه ساز روبرو شدید ، می توانید چنین اطلاعاتی را کپی کنیدو برای پشتیبانی رسمی به پشتیبانی رسمی ارسال کنید. با ارائه اطلاعات تشخیصی، پشتیبانی فنی ما می تواند به سرعت متوجه شود که مشکل واقعی کجاست و شبیه ساز را برای رفع اشکال به روز کنید. با تشکر از شما برای استفاده از LDPlayer.