خانه راهنمایی پیشرفته نحوه تغییر حالت از افقی به حالت عمودی
1. روی تنظیمات در نوار ابزار راست کلیک کنید.

نحوه تغییر حالت از افقی به حالت عمودی

 

2. روی موبایل کلیک کنید.
3. وضوح مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید و سپس روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

نحوه تغییر حالت از افقی به حالت عمودی

4- LDPLayer را مجدداً راه اندازی کنید تا این تغییرات در تنظیمات اعمال شود.