خانه راهنمایی پیشرفته نحوه تغییر زبانهای LDPlayer
روی تنظیمات در نوار ابزار راست کلیک کنید.

نحوه تغییر زبانهای LDPlayer

روی سایر تنظیمات کلیک کنید و سپس روی لیست کشویی در سمت راست زبان کلیک کنید.

نحوه تغییر زبانهای LDPlayer

نحوه تغییر زبانهای LDPlayer

LDPLayer را مجدداً راه اندازی کنید تا این تغییرات در تنظیمات اعمال شود.

نحوه تغییر زبانهای LDPlayer