خانه راهنمایی پیشرفته نحوه مخفی کردن کلید اصلی در بازی ها در LDPlayer
اعلان کلیدی که در بازی قرار داده ایم می تواند نشان دهد که از کدام کلیدها می توانید برای انجام این بازی استفاده کنید و به طور پیش فرض در بازی ها نشان داده می شود. برخی از پیشکسوتان ممکن است بخواهند آن را پنهان کنند زیرا چنین کلید اصلی دید آنها را تا حدی مسدود می کند. آموزش زیر نحوه پنهان کردن آن را معرفی می کند.
اگر تغییری ایجاد نکرده اید ، کلید اصلی شما به شرح زیر خواهد بود.

How to hide the key prompt in games on LDPlayer

اگر می خواهید همه کلیدها را پنهان کنید ، لطفاً علامت کادر زیر را بردارید.

نحوه مخفی کردن کلید اصلی در بازی ها در LDPlayer

بعد از کلیک روی ذخیره ، همه آنها ناپدید می شوند.

نحوه مخفی کردن کلید اصلی در بازی ها در LDPlayer