خانه راهنمایی پیشرفته موقعیت و اندازه پنجره های LDPlayer را به خاطر بسپارید
LDPlayer دارای یک عملکرد است که می تواند موقعیت و اندازه پنجره های LDPlayer را به خاطر بسپارد ، که باعث بهبود تجربه کاربر می شود. می توانید آن را به روش زیر فعال کنید.
1. روی  چند نمونه کلیک کنید.

موقعیت و اندازه پنجره های LDPlayer را به خاطر بسپارید

2. روی بهینه سازی کلیک کنید.

موقعیت و اندازه پنجره های LDPlayer را به خاطر بسپارید

3. کادر زیر را علامت بزنید.

موقعیت و اندازه پنجره های LDPlayer را به خاطر بسپارید

می توانید مستقیماً همه پنجره ها را ببندید و نیازی به یافتن دکمه ذخیره نیست.