خانه راهنمایی پیشرفته نحوه نصب APK در LDPlayer
1. فایل APK را از اینترنت بارگیری کنید.

2. مستقیماً فایل APK را به داخل LDPlayer بکشید.

How to install APK on LDPlayer

3. همچنین می توانید آن را از طریق دکمه Install APK در نوار ابزار سمت راست LDPlayer نصب کنید.

How to install APK on LDPlayer