خانه راهنمایی پیشرفته نحوه نصب بازی ها یا برنامه ها در LDPlayer
1. بسته نصب (APK یا XAPK) را بارگیری کنید.
2. بسته نصب را مستقیماً به سمت LDPlayer بکشید.

How to install games or apps on LDPlayer

3. اگر بسته نصب APK باشد ، LDPlayer به طور خودکار این بازی یا برنامه را نصب می کند. اما اگر XAPK است ، برای نصب آن باید LDStore را وارد کنید. در اینجا آموزش می آید. LDStore را باز کنید و سپس روی ME کلیک کنید و سپس روی APK / XAPK مدیریت کلیک کنید و XAPK را که به تازگی منتقل کرده اید پیدا خواهید کرد. برای نصب آن بازی یا برنامه ، فقط روی نصب کلیک کنید.


4. یا می توانید برای نصب بازی ها یا برنامه ها وارد Play Store شوید.